Σωλήνας Αποστράγγισης
Σωλήνας Αποστράγγισης

Σωλήνας Αποστράγγισης

Σωλήνας Αποστράγγισης
4,95€

  • Κοινοποίηση :

Τιμή ανά μέτρο

12mm

14mm

Kullhaus Alpha Q13L

Kullhaus Alpha Q20L

Meaco Platinum 12L

Meaco Platinum 25L

Kullhaus Qualis 12L

Kullhaus Qualis 20L

Kullhaus Qualis 25L

Meaco Platinum 20L

Ανταλακτικός σωλήνας αποστράγγισης 12mm και 14mm.

 

 

12mm 14mm

Kullhaus Alpha Q13L

Meaco Platinum 12L

Meaco Platinum 25L

Kullhaus Qualis 20L

Kullhaus Qualis 25L

Meaco Platinum 20L

Σχετικά προϊόντα