Φίλτρο HEPA 13 - ένα πλεονέκτημα έναντι του Covid-19

Φίλτρο HEPA 13 - ένα πλεονέκτημα έναντι του Covid-19

Μετάδοση Sars-Cov 2: τί γνωρίζουμε;

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εντοπίσει 3 οδούς μετάδοσης του Covid-19: Όταν αγγίζουμε τους βλεννογόνους του προσώπου (μάτια, μύτη, στόμα) με χέρια ή επιφάνειες μολυσμένες με τον ιό. Όταν ερχόμαστε σε επαφή με σταγονίδια όταν ένα μολυσμένο άτομο μας μιλάει, βήχει, φταρνίζεται ή φυσάει τη μύτη του. Όταν εισπνέουμε τα μολυσμένα αερολύματα στον αέρα, που εκπέμπονται από ένα μολυσμένο άτομο, όταν αυτό μιλά, βήχει, γελάει κλπ … Οι δύο τελευταίοι τρόποι μετάδοσης είναι πιο πιθανοί όταν οι άνθρωποι βρίσκονται σε κοντινή απόσταση (λιγότερο από ένα μέτρο) με ένα μολυσμένο άτομο. Μάλλον, η μετάδοση μέσω αερολυμάτων μπορεί να προκληθεί σε εσωτερικούς χώρους, γεμάτο με ανθρώπους και με ανεπαρκή αερισμό.
 

Φίλτρο HEPA 13: η λύση;

Οι καθαριστές αέρα βοηθούν στην καταπολέμηση της εξάπλωσης βακτηρίων και ιών, αλλά επίσης εξαλείφουν τις άσχημες οσμές και τις πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), χρησιμοποιώντας διάφορες διαδικασίες. Οι συσκευές που βασίζονται στο φίλτρο HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) συλλαμβάνουν τα μικρότερα σωματίδια στον αέρα.
 
Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας Και Ασφάλειας Γαλλίας

Σύμφωνα με το  INRS l’Institut National de Recherche et de Securite (Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ασφάλειας), σε καμία περίπτωση δεν συνιστάται η χρήση συσκευών που χρησιμοποιούν φυσικοχημική επεξεργασία του αέρα (κατάλυση, φωτοκατάλυση, απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία, πλάσμα, οζονισμό, …) Όχι μόνο δεν έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά τους έναντι των ιών, αλλά μετά από υποβάθμιση των ρύπων που μερικές φορές είναι ατελής, μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του εσωτερικού αέρα μέσω του σχηματισμού δυνητικά επικίνδυνων ενώσεων για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των χημικών παραγόντων CMR.” ( [βλ.άρθρο]


Το ινστιτούτο είναι κατηγορηματικό: ”μόνο συσκευές εξοπλισμένες με φίλτρα HEPA ελάχιστης κλάσης H13 σύμφωνα με το πρότυπο EN 1822-1 μπορούν να σταματήσουν αποτελεσματικά τα αερολύματα που είναι πιθανό να μεταφέρουν τον ιό, υπό την προϋπόθεση ότι η τακτική συντήρηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις συστάσεις του προμηθευτή.”

 
Τα Φίλτρα HEPA 13 Συλλαμβάνουν Και Φιλτράρουν Το 99,95% Των Σωματιδίων 0,3 Micron

Το 2016, η NASA, στη βάση διαφόρων θεωρητικών θέσεων, δημοσίευσε μια μελέτη σχετικά με το φίλτρο HEPA 13 που έδειχνε ότι είχε ικανότητα σύλληψης σωματιδίων της τάξης των 10 νανομέτρων (0,1 μικρόμετρα), μέγεθος που αντιστοιχεί σε αυτό του SARS-CoV-2. Πράγματι, η διάμετρος του στελέχους είναι μεταξύ 60 και 140 νανομέτρων, που αντιπροσωπεύει 0,06 έως 0,14 μικρόμετρα, υποστηρίζοντας έτσι το επιχείρημα του INRS στο φίλτρο HEPA 13.

 
Ελληνικός Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας