Οδηγός Αγοράς Αφυγραντήρα

Ο χώρος σας θερμαίνεται σωστά; Έχει θερμοκρασία πάνω από 15°C;

Aφυγραντήρας με συμπιεστή ή με ζεόλιθο: ποιόν να διαλέξω;

Ο αφυγραντήρας με συμπιεστή έχει τη μέγιστη αφυγραντική ικανότητα όταν η θερμοκρασία χώρου είναι περίπου στους 20℃ και άνω. Όσο πέφτει η θερμοκρασία χώρου, τόσο μικρότερη η συλλογή νερού από τον αφυγραντήρα με συμπιεστή. Κάτω των 15℃ ο αφυγραντήρας με συμπιεστή γίνεται αναποτελεσματικός, μειώνεται η ικανότητα αφύγρανσης.
Αντιθέτως, ο αφυγραντήρας με ζεόλιθο λειτουργεί από 1℃ ανεπηρέαστα, χωρίς να μειώνεται η απόδοσή του. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε σπίτια/δωμάτια όπου είτε δεν υπάρχει θέρμανση είτε η θέρμανση είναι περιστασιακή και ανεπαρκής.

Γενικός κανόνας:

Σε δωμάτια όπου η θερμοκρασία χώρου είναι κάτω των 15°C θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αφυγραντήρας με ζεόλιθο [desiccant]. Είναι η μόνη τεχνολογία αφυγραντήρα που λειτουργεί ανεπηρέαστα σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Αντιθέτως, όταν η θερμοκρασία χώρου είναι μεγαλύτερη από 15°C συνιστάται η χρήση αφυγραντήρα με συμπιεστή [compressor]. Θα έχει μεγαλύτερη αφυγραντική ικανότητα, με πολύ χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος.